ศคร.11 ประเมินมาตรฐาน TB คลินนิกโรงพยาบาลถลาง

 190611

               ศคร.11 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ออกประเมินมาตรฐานโรควัณโรคโรงพยาบาลถลาง โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลและสสอ.ถลาง เข้ารับการประเมิน พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินมาตรฐานดังกล่าว

               วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ศคร.11 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ออกประเมินมาตรฐานโรควัณโรคโรงพยาบาลถลางและเครือข่ายอำเภอถลาง โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถลางและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง เข้ารับการประเมินมาตรฐานโรควัณโรค พร้อมสรุปผลการประเมินมาตรฐานและให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการดำเนินงานโรควัณโรคอำเภอถลาง.