สสจ.ภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลถลางให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี2560

 Edit hajj60

               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลถลาง ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแก้ผู้ไปประกอบพิธ๊ฮัจย์ปี2560 ณ.ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอาคารผู้ป่วยนอกบำบัดรักษา มีผู้รับบริการจากแซะในอำเภอถลางและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 120 คน.

               วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลถลาง ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและวัดซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น แก้ผู้ไปประกอบพิธ๊ฮัจย์ ประจำปี2560 โดยมีผู้มารับบริการจากแซะในพื้นที่อำเภอถลาง และอำเภอยาว จังหวัดังงา มีผู้มารับบริการ จำนวน 120 คน.