วัน/เดือน/ปี
สถานการณ์โรค
หน่วยงาน
 28/05/61 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 28 พ.ค.61 สสจ.ภูเก็ต
22/05/61  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 22 พ.ค.61 สสจ.ภูเก็ต
17/05/61  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 17 พ.ค.61 สสจ.ภูเก็ต
 07/05/61 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 07 พ.ค.61 สสจ.ภูเก็ต
30/04/61  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 30 เม.ย.61 สสจ.ภูเก็ต
 23/04/61 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 23 เม.ย.61 สสจ.ภูเก็ต
17/04/61 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 17 เม.ย.61 สสจ.ภูเก็ต
07/03/61   สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 07 มี.ค.61 สสจ.ภูเก็ต
28/02/61  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 28 ก.พ.61 สสจ.ภูเก็ต
23/02/61  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 23 ก.พ.61 สสจ.ภูเก็ต
16/02/61 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 16 ก.พ.61 สสจ.ภูเก็ต
07/02/61 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 07 ก.พ.61 สสจ.ภูเก็ต
01/02/61 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 01 ก.พ.61 สสจ.ภูเก็ต
23/01/61 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 23 ม.ค.61 สสจ.ภูเก็ต
17/01/61 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 17 ม.ค.61 สสจ.ภูเก็ต
12/01/61 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 12 ม.ค.61 สสจ.ภูเก็ต
05/01/61 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 05 ม.ค.61 สสจ.ภูเก็ต
28/12/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 28 ธ.ค.60 สสจ.ภูเก็ต
22/12/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 22 ธ.ค.60 สสจ.ภูเก็ต
07/12/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 07 ธ.ค.60 สสจ.ภูเก็ต
01/12/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 01 ธ.ค.60 สสจ.ภูเก็ต
24/11/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 24 พ.ย.60 สสจ.ภูเก็ต
16/11/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 16 พ.ย.60 สสจ.ภูเก็ต
09/11/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 09 พ.ย.60 สสจ.ภูเก็ต
02/11/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 02 พ.ย.60 สสจ.ภูเก็ต
27/10/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 27 ต.ค.60 สสจ.ภูเก็ต
19/10/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 19 ต.ค.60 สสจ.ภูเก็ต
12/10/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 12 ต.ค.60 สสจ.ภูเก็ต
05/10/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 05 ต.ค.60 สสจ.ภูเก็ต
29/09/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 29 ก.ย.60 สสจ.ภูเก็ต
21/09/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 21 ก.ย.60 สสจ.ภูเก็ต
14/09/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 14 ก.ย.60 สสจ.ภูเก็ต
07/09/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 07 ก.ย.60 สสจ.ภูเก็ต
31/08/60
สถานการณโรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 31 ส.ค.60  สสจ.ภูเก็ต
25/08/60
สถานการณโรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 25 ส.ค.60  สสจ.ภูเก็ต
18/08/60
สถานการณโรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 18 ส.ค.60  สสจ.ภูเก็ต
10/08/60
สถานการณโรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 10 ส.ค.60  สสจ.ภูเก็ต
03/08/60
สถานการณโรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 03 ส.ค.60  สสจ.ภูเก็ต
27/07/60
สถานการณโรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 27 ก.ค.60 สสจ.ภูเก็ต
11/05/60
สถานการณโรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 11 พ.ค.60 สสจ.ภูเก็ต
25/04/60
สถานการณโรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 25 เม.ย.60 สสจ.ภูเก็ต
15/04/60
สถานการณโรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 15 เม.ย.60 สสจ.ภูเก็ต
08/04/60
สถานการณโรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 08 เม.ย.60 สสจ.ภูเก็ต
01/04/60
สถานการณโรคไข้เลือดออกจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 01 เม.ย.60 สสจ.ภูเก็ต
 
 
 
 

 

ที่มา : งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต